افزونه وردپرس | Campaign Monitor

4.000 تومان

دانلود افزونه Campaign Monitor این افزونه گزینه ای را به صفحه پرداخت اضافه می کند که به کاربران اجازه می…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Campaign Tracker

4.000 تومان

دانلود افزونه Campaign Tracker Campaign Tracker افزونه ای برای بارگیری آسان دیجیتال است که داده های Google Analytics را ردیابی…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Checkout Fields Manager

4.000 تومان

دانلود افزونه Checkout Fields Manager خرید و پرداخت، مهمترین قسمت فروشگاه است. این افزونه به شما کمک میکند تا فیلد…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Commissions

4.000 تومان

دانلود افزونه Commissions این افزونه به شما اجازه می دهد تا هنگام فروش ، کمیسیون های کاربر را به راحتی…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Conditional Emails

4.000 تومان

این افزونه به شما امکان ایجاد ایمیل های خودکار را می دهد که هنگام وقوع برخی رویدادها ارسال می شوند.

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Conditional Gateways

4.000 تومان

دانلود افزونه Conditional Gateways افزونه Conditional Gateways به شما اجازه میدهد تا درگاه های پرداخت را بر اساس هر دانلود،…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Conditional Success Redirects

4.000 تومان

دانلود افزونه Conditional Success Redirects Conditional Success Redirects به شما اجازه می دهد تا صفحه تأیید خرید را به بر…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Content Restriction

4.000 تومان

دانلود افزونه Content Restriction این افزونه به شما اجازه می دهد تا به راحتی محتوا را در سایت خود محدود…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | ConvertKit

4.000 تومان

دانلود افزونه ConvertKit ConvertKit به شما اجازه می دهد تا به طور خودکار مشتریان را با توجه به آنچه خریداری…

0 فروش
خرید محصول