افزونه وردپرس | AWeber

4.000 تومان

دانلود افزونه AWeber این افزونه فروشگاه شما را در زمینه Easy Digital Downloads Downloads با AWeber ادغام می کند. AWeber…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Braintree

4.000 تومان

دانلود افزونه Braintree Braintree به شما امکان می دهد کارتهای اعتباری را مستقیماً در سایت خود از طریق حساب پرداختهای…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Campaign Monitor

4.000 تومان

دانلود افزونه Campaign Monitor این افزونه گزینه ای را به صفحه پرداخت اضافه می کند که به کاربران اجازه می…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Campaign Tracker

4.000 تومان

دانلود افزونه Campaign Tracker Campaign Tracker افزونه ای برای بارگیری آسان دیجیتال است که داده های Google Analytics را ردیابی…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Checkout Fields Manager

4.000 تومان

دانلود افزونه Checkout Fields Manager خرید و پرداخت، مهمترین قسمت فروشگاه است. این افزونه به شما کمک میکند تا فیلد…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Commissions

4.000 تومان

دانلود افزونه Commissions این افزونه به شما اجازه می دهد تا هنگام فروش ، کمیسیون های کاربر را به راحتی…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Conditional Emails

4.000 تومان

این افزونه به شما امکان ایجاد ایمیل های خودکار را می دهد که هنگام وقوع برخی رویدادها ارسال می شوند.

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Conditional Gateways

4.000 تومان

دانلود افزونه Conditional Gateways افزونه Conditional Gateways به شما اجازه میدهد تا درگاه های پرداخت را بر اساس هر دانلود،…

0 فروش
خرید محصول

افزونه وردپرس | Conditional Success Redirects

4.000 تومان

دانلود افزونه Conditional Success Redirects Conditional Success Redirects به شما اجازه می دهد تا صفحه تأیید خرید را به بر…

0 فروش
خرید محصول